• Chuỗi Sự kiện tháng 9 - MU 01
 • - Áp dụng : MU Client Online Choi68 Máy chủ: MU 01

 • Đua Top Reset 3 ngày
 • —» Thời Gian:
 • Bắt đầu lúc: 00:00 ngày 18/09/2017
 • Kết thúc lúc: 23:59 ngày 20/09/2017
 • —» Nội Dung:
 • - 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • - Trường hợp các nhân vật có số lần bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối sớm nhất để làm điều kiện trao giải.
 • Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng - Top 0h
 • Top 1
  3 Thẻ 50% thẻ nạp từ cổng choi68
  Top 2
  2 Thẻ 50% thẻ nạp từ cổng choi68
  Top 3
  1 Thẻ 50% thẻ nạp từ cổng choi68

 • Đua Top Reset 7 ngày
 • —» Thời Gian:
 • Bắt đầu lúc: 00:00 ngày 18/09/2017
 • Kết thúc lúc: 23:59 ngày 24/09/2017
 • —» Nội Dung:
 • - 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • - Trường hợp các nhân vật có số lần bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối sớm nhất để làm điều kiện trao giải.
 • Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng - Top 0h
 • Top 1
  3 Thẻ 100% thẻ nạp từ cổng choi68
  Top 2
  2 Thẻ 100% thẻ nạp từ cổng choi68
  Top 3
  1 Thẻ 100% thẻ nạp từ cổng choi68

 • Phụ Hộ Nạp
 • —» Thời Gian:
 • Bắt đầu lúc: 00:00 ngày 18/09/2017
 • Kết thúc lúc: 23:59 ngày 22/09/2017
 • —» Nội Dung:
 • - Thành viên nào có số lần nạp thẻ nhiều nhất trong thời gian diễn ra sẽ có cơ hội nhận giải
 • - Chỉ tính số tiền nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Theo dõi Top tại Web Tài khoản -> Sự kiện ( Event ) -> Phú hộ nạp
 • Bảng xếp hạng chỉ tính tỷ lệ thực nạp, khuyến mãi sẽ không được tính
 • Top 1 - Mốc > 1.000.000 VNĐ
  1 Bộ Ngọc Custom ( Gồm 7 viên ) | Danh hiệu: Vip Bạch Kim
  Top 2 - Mốc > 1.000.000 VNĐ
  5 Ngọc Custom tự chọn | Danh hiệu: Vip Bạch Kim
  Top 3 - Mốc > 1.000.000 VNĐ
  4 Ngọc Custom tự chọn | Danh hiệu: Vip Bạch Kim
  Top 4 - Mốc > 1.000.000 VNĐ
  3 Ngọc Custom tự chọn | Danh hiệu: Vip Bạch Kim
  Top 5 - Mốc > 1.000.000 VNĐ
  2 Ngọc Custom tự chọn | Danh hiệu: Vip Bạch Kim
  Top 1 - Mốc > 2.000.000 VNĐ
  Cánh SS8 + 9 + luck + Full Option | Danh hiệu: Vip Kim Cương
  Top 2 - Mốc > 2.000.000 VNĐ
  Cánh SS8 + 7 +luck + Full Option | Danh hiệu: Vip Kim Cương
  Top 3 - Mốc > 2.000.000 VNĐ
  Cánh SS8 + 5 + luck + Full Option | Danh hiệu: Vip Kim Cương
  Top 4 - Mốc > 2.000.000 VNĐ
  Cánh SS8 + Full Option | Danh hiệu: Vip Kim Cương
  Top 5 - Mốc > 2.000.000 VNĐ
  Cánh SS8 + 1 Option tự chọn | Danh hiệu: Vip Kim Cương