• Hướng dẫn chung

Season 6.9 Custom

  • - Áp dụng : MU Client Online Choi68

Hướng dẫn: Tăng điểm nhân vật

Chiến Binh (DK)
Click để xem
Phù Thủy (DW)
Click để xem
Tiên Nữ (Elf)
Click để xem
Thuật Sĩ (Sum)
Click để xem
Đấu Sĩ (Mg)
Click để xem
Chúa Tể (Dl)
Click để xem
Thiết Binh (Rf)
Click để xem

Hướng dẫn: Tổng Hợp

Up Item lv1 -> lv 15
Click để xem
Hệ Thống Socket
Click để xem
Ép Dòng Vàng | Harmony
Click để xem
Ép Dòng Tím | Item 380
Click để xem
Ép Cánh1 | Wing 1
Click để xem
Ép Cánh2 | Wing 2
Click để xem
Ép Cánh 2.5 | Wing 2.5
Click để xem
Ép Cánh 3 | Wing 3
Click để xem
Tỷ lệ % xoay item trong MU
Click để xem
Auto nhặt đồ + font chữ
Click để xem
Mở rộng thùng đồ chung
Click để xem
Gõ tiếng việt có dấu inGame
Click để xem
Tính năng danh hiệu trong game
Click để xem
Các cấp độ đồ trong game
Click để xem