• Thông báo - Sự kiện MU Client

Season 6.9 Custom

  • - Áp dụng : MU Client Online Choi68 Máy chủ: MU 07

Thông báo

Thông tin máy chủ
Click để xem
Drop item + Time event ingame
Click để xem

Sự kiện

- Chuỗi sự kiện hấp dẫn khai mở máy chủ MU 07:
Click để xem
- Mời Bạn Nhận Gcent+:
Click để xem
- Kiếm Cxu Khóa Mỗi Ngày:
Click để xem
- Vòng Quay May Mắn:
Click để xem
- Đặc Quyền Vip:
Click để xem