• Đua Top AlphaTest - MU 03
 • - Áp dụng : MU Client Online Choi68 Máy chủ: MU 03

 • —» Thời Gian:
 • Bắt đầu lúc: 11:00 ngày 07/09/2017
 • Kết thúc lúc: 23:00 ngày 08/09/2017
 • —» Nội Dung:
 • - 3 nhân vật có số lần Reset cao nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
 • - Trường hợp các nhân vật có số lần bằng nhau BQT sẽ kiểm tra thời gian ai reset lần cuối sớm nhất để làm điều kiện trao giải.
 • Bảng xếp hạng được tính từ Xếp Hạng - Top ALL
 • - Giới hạn reset trong đua top Alphatest là: Không giới hạn (mốc Reset bắt đầu từ 68 reset trở đi, vì nhân vật được tặng Reset khi khởi tạo nhân vật Alphatest)
 • Top 1
  2 Thẻ 100% thẻ nạp từ cổng choi68
  Top 2
  1 Thẻ 100% thẻ nạp từ cổng choi68
  Top 3
  1 Thẻ 50% thẻ nạp từ cổng choi68